funció analítica

f
Matemàtiques

Funció f:D⊂ℝ→ℝ(o f:D⊂ℂ→ℂ) tal que en tot punt xD és desenvolupable en sèrie entera.

Segons que D⊂ℝo que D⊂ℂhom parla de funció analítica de variable real o de funció analítica de variable complexa. Una funció analítica en D és indefinidament derivable en D.