funció còncava

f
Matemàtiques

Funció concàva

© Fototeca.cat

Funció f:(a,b)⊂ℝ→ℝtal que per a tot α∈(0,1) se satisfà fx+(1—α)y)≥αf(x)+(1—α)f(y), on axb i ayb.

El significat geomètric és que per a tot interval (x,y)⊂(a,b) la corda que uneix f(x) amb f(y) és situada per sota de l’arc que uneix f(x) amb f(y).