funció contínua

f
Matemàtiques

Funció contínua

© Fototeca.cat

Funció que té la propietat de continuïtat.

Una funció f:D⊂ℝ→ℝés contínua en un punt aD si per a tot ε>0 existeix un δ(a,ε)>0 tal que si |x-a|δ aleshores |f(x)-f(a)|contínua en un subconjunt A de D si és contínua en tots els punts de D.