funció de Helmholtz

f
Física

Funció termodinàmica F definida per l’equació F = U-TS, U essent l’energia interna, T la temperatura absoluta i S l’entropia.

És anomenada també energia lliure, i quan un sistema sofreix una transformació isotèrmica reversible la corresponent disminució de la funció de Helmholtz és igual al treball total efectuat pel sistema.