funcionari
| funcionària

funcionario -ria (es), civil servant (en)
f
m

Persona que exerceix una funció pública.