Fundació Bíblica Catalana

Institució, fundada el 1922, dedicada a la versió i la publicació en català dels llibres bíblics.

Té com a antecedents el moviment bíblic de la primeria del segle XX i la Fundació Sant Damas, impulsada per Miquel d’Esplugues, que el 1922, es convertí en Fundació Bíblica Catalana gràcies al mecenatge de Francesc Cambó. Del 1928 al 1948, publicà en quinze volums i traduïda de l’hebreu i del grec, una versió catalana completa de la Bíblia. Hi col·laboraren els especialistes Carles Cardó, Josep M. Llovera, Antoni M. de Barcelona, Josep M. Millàs i Vallicrosa, Nolasc del Molar, etc. El 1968 fou refeta i editada en un sol volum, amb la intervenció dels nous biblistes de la postguerra. L’any 1999 amb el nom de Col·lecció Bíblica Catalana i Col·lecció Hebraico-Catalana, s’integrà a la Institució Cambó.