Fundació Catalunya Oberta

Fundació privada creada l’any 2001 que tenia com a objectius defensar, analitzar i promoure els valors del liberalisme i el catalanisme.

Aquests valors giren entorn sobretot de la societat oberta, les llibertats individuals, la democràcia, l’economia de mercat i la identitat catalana. Els anys en què es mantingué activa (fins a mitjan segona dècada de 2000) no tenia vinculacions orgàniques amb cap partit polític, malgrat l’afiliació de diversos dels seus membres amb formacions d’aquest signe. El seu primer president fou Joan Guitart i Agell (fins el 2008) i posteriorment ocuparen el càrrec Joaquim Tosas, Josep Maria Antràs, Joan Oliver i Lluís Prenafeta. El 2008, el Grup Hayek, una entitat d’orientació similar constituïda el 1996, s’integrà al comitè executiu. Organitzà conferències, seminaris, presentacions, debats, etc., sobre temes d’actualitat política i econòmica d’àmbit tant català com internacional. A més de les publicacions, atorgà el premi periodístic Fundació Catalunya Oberta. Els guardonats foren Francesc-Marc Álvaro (2001), Jean-François Revel (2002), Ralf Dahrendorf (2003), Giovanni Sartori (2004), Baltasar Porcel (2005), Martin Wolf (2006), André Glucksmann (2007), Frank Schirrmacher (2008), Fareed Zakaria (2009) i Ferruccio de Bortoli (2010). El 2005 inicià la publicació d’un butlletí setmanal digital que el 2009 reconvertí en diari digital.