fuset

husillo (es), spindle (en)
m
Indústria tèxtil

Cadascuna de les barretes de ferro o fusta que aguanten les bobines de les màquines contínues, selfactines i metxeres.