Gabriel

(, )

L’Anunciació, de Fra Angelico (1387?-1455) (Museo dell’Angelico, Florència)

© Corel Professional Photos

Arcàngel del qual la Bíblia diu que anuncià a Daniel l’arribada dels temps messiànics, a Zacaries el naixement de Joan Baptista i a Maria el de Jesús.

En la teologia islàmica té el paper d’intermediari en la revelació divina a Mahoma. En l’Església Catòlica, la festa litúrgica, celebrada de primer el 24 de març, fou traslladada al 29 de setembre, festa, també, de sant Miquel..