Gabriel de Lorges

comte de Montgomery

(?, aprox. 1530 — París, 1574)

Militar francès, comte de Montgomery.

En un torneig, el 1559, causà la mort d’EnricII de França, fet pel qual és féu odiós a la reina Caterina de Mèdici. Passat a la Reforma, combaté amb Condé i es distingí en la defensa de Rouen (1562). Obligat a retre's a Domfront (1574), fou portat a París i executat.