Gabriel Lamé

(Tours, 1795 — París, 1870)

Matemàtic i enginyer francès.

Féu notables aportacions en el camp de la geometria analítica. Trobà l’equació diferencial que porta el seu nom. Dirigí la instal·lació dels carrils per als primers trens de París a Versalles i a Saint-Germain.