gambúsia

Gambusia sp (nc.)

f
Ictiologia

Gènere de peixos actinopterigis de l’ordre dels ciprinodontiformes de la família dels pecílids, d’uns 3 cm de longitud el mascle i 7 cm la femella, originari dels rius de l’Amèrica del Nord.

Ha estat aclimatat per l’home a fi de combatre les plagues de mosquits. També és apreciat com a peix d’aquari.