gametogènesi

f
Biologia

Procés de formació dels gàmetes, que en els organismes diploides comporta la miosi (espermatogènesi, ovogènesi).