garrofí

garroví
m
Botànica
Agronomia

Llavor del garrofer.

És molt rica en goma de garrofí, un polisacàrid natural d’estructura polimanànica (enllaços 1-4) amb ramificacions simples de galactosa (enllaços 1-6), que és usat en la indústria alimentària com a espessidor (de gelats o de salses, p ex) i també en les indústries paperera i tèxtil. La part carnosa del garrofí, un cop torrada, és emprada com a substitutiu del cacau en certs productes dietètics (garrofa).