gas perfecte

gas ideal
m
Física

Gas en el qual la interacció entre les seves molècules (forces de cohesió) és nul·la.

Físicament, un gas pot ésser considerat perfecte si les forces de cohesió són molt més petites que les forces exteriors a les quals és sotmès, independentment de la distància que separa les molècules, o bé si el gas és enrarit, és a dir, que la distància entre les molècules és suficientment gran i, per tant, les forces de cohesió són negligibles. En un gas perfecte es compleix la relació pv = RT, p essent-hi la pressió, v el volum específic, T la temperatura absoluta i R la constant dels gasos. Aquesta relació és l’anomenada equació d’estat dels gasos perfectes.