Gaspar Mercader i Carròs

(València, 1568 — València, 1631)

Poeta.

Primer comte de Bunyol, fill de Gaspar Mercader i Mercader. Fou membre de l’Acadèmia dels Nocturns (1591) amb el sobrenom de Relámpago i en presidí, el 1593, algunes sessions a casa seva; hi participà amb diverses composicions poètiques i també ho féu en les festes literàries valencianes del 1599, 1600, 1602 i 1619. Es destacà en diversos torneigs i jocs de canyes. Arran de l’expulsió dels moriscs (1610) s’arruïnà i visqué des d’aleshores pràcticament retirat. És autor de la novel·la pastoral El prado de Valencia (1600), veritable cançoner, que inclou gran nombre de poesies d’ell mateix i d’altres poetes valencians.