Gaucelm Faidit

(Llemosí, segle XII — Llemosí, segle XIII)

Trobador.

Escriví del 1185 al 1220, aproximadament. Serví a les corts de Ventadorn, de Bonifaci II de Montferrat i d’altres senyors. N'han estat conservades setanta poesies i alguna melodia, que palesen un classicisme convencional, superat al planh per la mort de Ricard Cor de Lleó i a Retorn al Llemosí.