Gea

Γαῖα (el)

Personificació de la Terra, concebuda com a element primordial del qual sorgiren les races divines.

Segons Hesíode, nasqué per ella mateixa, després del caos i en oposició a ell. Sense intervenció masculina engendrà Urà (el cel), les muntanyes i el Pont (la mar). S'uní a Urà i engendrà els titans, els gegants i els ciclops. Urà odiava els seus fills i els condemnà a habitar a les profunditats de Gea, la qual, per tal de venjar-se, donà a Cronos una falç d’acer; en arribar la nit, quan Urà cobrí Gea, Cronos el castrà, i la sang de la ferida fecundà de nou Gea, de la qual nasqueren les Erínies, els gegants i les nimfes. Gea s’uní amb el Pont i engendrà cinc divinitats marines.