generació

f
Literatura

Grup d’escriptors que, amb un rerefons històric comú, projectat per tendències i per idees similars, han iniciat o han dut a terme la part fonamental de llur obra literària al voltant d’un fet o d’un any determinat.