genoma

m
Biologia

Contingut total d’ADN propi del conjunt dels cromosomes d’una espècie.