geodèsica

f
Geologia
Matemàtiques

Geodèsica de l’esfera entre els punts A i B

© Fototeca.cat

Entre dos punts d’una superfície, corba de longitud mínima que està continguda en la superfície; en el pla, les geodèsiques són segments rectilinis; en una esfera, són arcs de cercle màxim; en un cilindre, són hèlixs.