George Bernard Shaw

(Dublín, 26 de juliol de 1856 — Ayot St. Lawrence, Hertfordshire, 2 de novembre de 1950)

George Bernard Shaw

© Fototeca.cat

Dramaturg, crític i assagista irlandès en llengua anglesa.

Nascut en el si d’una família anglicana irlandesa, Shaw fou un autodidacte, atesa la seva precària situació econòmica. Instal·lat a Londres (1872) i decidit a dedicar-se a la literatura, passà llargues hores instruint-se a la biblioteca del British Museum. Entrà a formar part de la Fabian Society el 1884, on romangué tota la vida i de la qual fou un brillant orador i divulgador. És possible que l’encàrrec que rebé de fer crítiques literàries (a la Pall Mall Gazette ) , d’art (a World ) , de música (a Star ) i sobretot de teatre (a Saturday Review ) el 1895 decidís la seva carrera de dramaturg (havia començat com a novel·lista, sense gaire fortuna). Apassionat admirador d’Ibsen, la seva primera peça teatral, Widowers’ Houses (1892), es pot considerar plenament ibseniana i preludi dels seus Unpleasant Plays (obres teatrals desagradables, perquè, segons ell, el públic es veu forçat a veure les coses desagradables de la societat). Seguiren els Pleasant Plays (obres agradables), la més famosa de les quals és Candida (1895). Ja de ple en el teatre, cal dir que el seu matrimoni amb Charlotte Payne-Townshend (1898) fou decisiu, atesa la fortuna personal i l’extrema dedicació a la seva persona per part de la seva muller. L’element de crítica social i comèdia mai no manca en les seves peces posteriors, com The Devil’s Disciple (inclosa a Three Plays for Puritans , 1901) i Man and Superman (1903), potser l’obra amb més caràcter de pamflet socialista. Així també a Pygmalion (1913), on emprèn una de les crítiques més lúcides sobre el classisme de la societat anglesa. Entre les seves darreres obres, Saint Joan (1923) és considerada com la millor de la seva producció. El 1925 li fou concedit el premi Nobel de literatura. Com a assagista polític sobresurt The Intelligent Woman's Guide to Socialism and Capitalism (1928, revisada el 1937 incloent-hi un estudi sobre el comunisme i el feixisme). Figura discutida encara avui dia i atacada per tots costats, hom el considera un excel·lent i popular autor teatral.