George Fox

(Fenny-Drayton, Leicester, 1624 — Londres, 13 de gener de 1691)

Predicador anglès.

Fundà (1643) la Societat dels Amics (quàquers). La seva doctrina sostenia el valor de la il·luminació interior i el principi de la tolerància i s’oposava a les injustícies socials. Bé que fou perseguit i empresonat, en morir tenia uns 50 000 seguidors.