Gilles Deleuze

(París, 18 de gener de 1925 — París, 4 de novembre de 1995)

Filòsof francès.

Comentador i intèrpret original d’altres pensadors (Nietzsche et la philosophie, 1962; La philosophie critique de Kant, 1963; Marcel Proust et les signes, 1964; Le bergsonisme, 1966; Spinoza et le problème de l’expression, 1969), la seva aportació comporta una crítica de la mateixa raó edipopsicoanalítica: Différence et répétition i Logique du sens (1969) i L’anti-Oedipe (1972) i Rhizome (1976), obres en col·laboració amb Félix Guattari, la primera de les quals constitueix la primera part de Capitalisme et schizophrénie . La segona fou publicada el 1980 amb el títol Mille plateaux, també en col·laboració amb Guattari. Publicà també Foucault (1986) i les anàlisis L’image-mouvement (1983) i L’image-temps (1985) sobre el cinema, Le Pli: Leibniz et le Baroque (1988), on reprengué la lectura dels autors clàssics i Qu'est que c'est la Philosophie (1991, amb Guattari).