Girolamo Frescobaldi

(Ferrara, 1583 — Roma, 1 de març de 1643)

Compositor i organista italià.

Protegit pel prelat Guido Bentivoglio, quan aquest anà a Flandes com a nunci papal l’hi acompanyà i hi publicà el seu Primo libro di madrigali a cinque voci (1608). Tornat a Roma, fou organista de la Cappella Giulia de la basílica vaticana (1608-28 i 1634-43). Del 1628 al 1634 estigué a la cort de Florència. Publicà, entre altres, el Primo libro di toccate... (1615), el Secondo libro di toccate (1627) i un volum de Fiori musicali (1635). La seva fama fou general a Europa i atragué deixebles, com J.J. Froberger, a Roma. Deixà un gran nombre de peces per a instruments de tecla.