Giuseppe Benedetto Cottolengo

(Bra, Piemont, 1786 — Chieri, Piemont, 1842)

Sacerdot i filantrop.

Fundà a Torí la Piccola Casa della Divina Providenza (1832), destinada a escola per a sordmuts, orfenat, hospici de cecs, tolits, epilèptics, etc. Per a l’assistència dels acollits, Cottolengo instituí les comunitats de filles de Sant Vicenç, dels germans de Sant Vicenç i dels preveres de la Santíssima Trinitat. Aquestes cases, amb el nom de cottolengo, s’expandiren a d’altres països. Fou canonitzat el 1934. La seva festa se celebra el 29 d’abril.