gliosi

f
Medicina

Part del procés de curació d’una lesió del sistema nerviós central.

Els astròcits configuren el principal teixit de sosteniment del sistema nerviós central i tenen la mateixa funció que els fibroblasts en els altres teixits: en cas de lesió de qualsevol etiologia augmenten de mida, proliferen i produeixen fibretes. El teixit neuronal lesionat té poca capacitat de regeneració i el resultat després de la lesió és una densa trama de feixos de fibretes glials, amb poques cèl·lules, i que comporta un dèficit funcional i una consistència superior al teixit nerviós normal.