Glossarium mediae latinitatis Cataloniae

Diccionari que recull tots els mots llatins i romànics documentats en fonts arxivístiques i lletràries catalanes de l’any 800 al 1100.

Començat per un equip de filòlegs llatinistes sota la direcció de Marià Bassols i de Climent, n’aparegué el primer fascicle el 1960. En fou el primer cap de redacció, des d’aquest any fins el 1985, i principal impulsor Joan Bastardas i Parera. Els articles del diccionari consten de mot base amb les formes en què apareix, el derivat català actual (si existeix), l’etimologia, el significat, els testimonis documentals per ordre cronològic, i, si cal, un comentari adient. La gran riquesa documental d’aquest recull el fa d’un gran interès no tan sols per a lingüistes, sinó també per a historiadors, juristes i estudiosos de la literatura. És elaborat conjuntament per l’Institut d'Estudis Catalans i la Institució Milà i Fontanals, adscrita al CSIC. L’any 2012 es presentà el Corpus Documentale Latinum Cataloniae (CODOLCAT), projecte desenvolupat per aquesta darrera institució i la Universitat de Barcelona, un portal de consulta per internet a partir d’una base de dades creada amb prop de 22.000 documents del Glossarium. El Glossarium forma part del projecte d’un diccionari europeu de llatí medieval conegut amb el nom de Nouveau Du Cange.