glossopeda

febre aftosa
f
Veterinària

Malaltia epizoòtica dels ramats que es manifesta per la formació d’aftes a la boca i entre les ungles.

Bé que produeixi poca mortaldat, deixa seqüeles en forma d’abscessos, agalàxia i asma. L’home se'n pot contaminar per absorció d’aliments derivats d’animals malalts o bé per contacte.