glutamat monosòdic

MSG, COOHCH2CH2CH(NH2)COONa

m
Alimentació
Química

Additiu alimentari exaltador del gust, molt emprat en derivats carnis, sopes preparades, etc.

A la dècada dels setanta es detectaren certs casos d’al·lèrgia al producte que motivaren l’elaboració d’estudis seriosos, gràcies als quals hom ha determinat la innocuïtat total d’aquest additiu en les condicions normals d’utilització.