Gottfried Benn

(Mansfeld, Prússia Occidental, 2 de maig de 1886 — Berlín, 7 de juliol de 1956)

Poeta i assagista alemany.

Influït per Nietzsche, les primeres poesies pertanyen al moviment expressionista, dins el qual fou radicalment renovador. La seva lírica es basa en la negació de tot element científic, sociològic o psicològic dins el poema i intenta de considerar els aspectes ignots de l’home i del món: Morgue (1913), Söhne (‘Fills’, 1913), Fleisch (‘Carn’, 1917), Schutt (‘Runa’, 1924). Defensà el règim nacionalsocialista en nom de la creença en un ordre demiúrgic que, per a ell, no es contradeia amb els postulats del nou estat: Der neue Staat und die Intellektuellen (‘El nou estat i els intel·lectuals’, 1933) i Lebensweg eines Intellektualisten (‘Vida d’un intel·lectual’, 1934), bé que no participà en l’eufòria nacionalista. Considerava que l’elaboració del material líric i lingüístic hauria de posseir una autonomia absoluta enfront de qualsevol altra activitat intel·lectual. Publicà altres llibres de poemes, com Fragmente (‘Fragments’, 1951), Aprèslude (1955), etc, i també d’assaig, com Probleme der Lyrik (‘Problemes de la lírica’, 1951), d’una decisiva influència damunt la lírica alemanya de la postguerra.