grampositiu
| grampositiva

adj
Biologia

Dit del bacteri que en la tinció de Gram conserva el color.