gravat

m
Art
Disseny i arts gràfiques

Matriu de fusta, metall, pedra o una altra matèria susceptible de rebre tinta per traslladar-la al paper o una altra matèria semblant tantes vegades com calgui, mitjançant el procés de la impressió.