gravetat

f
Física

Força d’atracció que, a causa de la gravitació, és exercida per la Terra o per un astre qualsevol sobre els cossos materials i que els fa caure amb una acceleració, anomenada acceleració de la gravetat g, que és independent de llur massa.

El valor de g varia amb la distància al centre de la Terra i, localment també varia per la presència en el subsol de materials de densitat apreciablement diferent a la mitjana (gravimetria). La composició de la gravetat amb les altres forces presents a l’entorn d’un astre (efectes centrífugs, etc.) en determina la pesantor.

Recreació del fenomen de la gravetat

Valors de la gravetat g, al nivell del mar i per a diferents latituds

latitud (º) g (m/s2)
0 9,78039
10 9,78195
20 9,78641
30 9,79329
38 9,79995
39 9,80083
40 9,80171
41 9,80261
42 9,80350
43 9,80440
50 9,81071
60 9,81918
70 9,82608
80 9,83059
90 9,83217
correcció per altitud: -3,086×10-6 (m/s2)/m