gres

gres (es), stoneware (en)
m
Mineralogia i petrografia

gres

© Fototeca.cat

Roca sedimentària detrítica consolidada per una sorra cimentada per materials generalment calcaris, silicis, ferruginosos o d’altres.

Les dimensions dels grans són com les de la sorra, i són units per un ciment de natura variable que en condiciona la porositat, la duresa, la densitat i la resistència a l’erosió. La majoria dels grans són de quars, però també hi ha feldespats i mica, com també d’altres minerals. Tenint en compte la natura del ciment, hom pot distingir gresos silicis, calcaris, ferruginosos, glauconítics, guixencs i bituminosos. Els gresos tenen aplicació per a paviments i per a la construcció en general.