grill

gallet, galló, gall, grell, grifoll, grilló
m
Botànica

Cadascuna de les parts separades per membranes de què consten certs fruits, com la taronja o la nou.