Grup dels Cinc

Grup musical rus (anomenat Magučaja Kučka, ‘poderós petit grup’) constituït el 1860 a Peterburg, integrat per Balakirev, K’ui, Borodin, Rimskij-Korsakov i Musorgskij, a fi de continuar l’obra de depuració de la música russa iniciada per Glinka i Dargomyžskij.

Balakirev en fou el creador i animador. Propugnaren el “retorn a la terra”, atrets per la riquesa del folklore rus, i adoptaren una actitud de combat contra l’academicisme i el cosmopolitisme de tendència occidental. Llur màxima activitat fou en 1860-71.