Guillem de Guimerà i d’Abella

(Ciutadilla, Urgell, ? — Barberà de la Conca, Conca de Barberà, 1396)

Sepulcre de Guillem de Guimerà i d’Abella

© Fototeca.cat

Gran prior de Catalunya de l’orde de l’Hospital.

Fou comanador de la batllia d’Amposta (1333), de la de Villel (1335), de Montsó (1337), d’Horta (1349), procurador dels frares de la castellania d’Amposta davant el mestre de Rodes (vers el 1351), comanador de Tortosa i de Granyena (1359-66), fins que el 1366 canvià la comanda de Tortosa per la de Barberà. El 1376, per voluntat del papa Gregori XI, regí, a més, la comanda d’Ulldecona. El 1372 fou elegit regent del gran priorat de Catalunya, càrrec que exercí fins a la mort. En la guerra entre Pere III de Catalunya-Aragó i Jaume de Mallorca, fou procurador del primer al Rosselló; fou diputat de la generalitat (1376-77); el 1376 fou ambaixador del rei Pere davant Gregori XI, i acompanyà aquest en el retorn del papat a Roma. Obtingué de Pere III l’encàrrec de supervisar la construcció de les muralles de Montblanc i de Poblet.