Guillem de Varoïc

Relat, inacabat, de Joanot Martorell, que després inclogué, modificant-lo a fons, en la primera part Tirant lo Blanc.

Protagonitzat per Guillem de Varoïc, es tracta d’una barreja de novel·la cavalleresca —versió d’un episodi del roman anglonormand del segle XIII Guy de Warwycke, mític avantpassat dels comtes de Warwick— i de tractat teòric sobre la cavalleria —que procedeix en part de Llull—.