Guillem Domenge

(Girona, Gironès ?, segle XIV — Girona, Gironès ?, segle XV)

Jurista.

Clergue, ciutadà de Girona, es doctorà en drets i fou lector a la Universitat de Montpeller. El 1386 fou nomenat jutge de la batllia i de la vegueria gironines. És autor d’un aplec de costums de la diòcesi de Girona i d’uns comentaris als Usatges de Barcelona i a les Constitucions de Catalunya, perduts. Tomàs Mieres el considerà com un dels seus mestres. Síndic de la ciutat de Girona en el parlament del Principat de Catalunya del 1410, s’oposà a la constitució del quart braç de cavallers i homes de paratge, separat del de nobles i magnats, i participà (a favor del comte d’Urgell) en les negociacions que conduïren al Compromís de Casp.