Guillem Sagarriga

(?, ? — ?, abans del 1410)

Cirurgià de la casa reial catalanoaragonesa des del 1364.

Assistí un net de Joan I i la vescomtessa de Castellbò. En temps de Pere III comprà la plaça de carceller de la cort del veguer de Barcelona; un any després en vengué la meitat i guanyà el cinquanta per cent. El 1385 fou ferit a Castelló d’Empúries en la lluita del rei contra el comte Joan d’Empúries.