Guislabert II de Rosselló

(?, ? — ?, 1102)

Comte de Rosselló (~1070/74-1102).

Fill de Gausfred II i d’Adelaida. El 1075 concertà amb Ponç I d’Empúries una important convinença per a definir les obligacions i els drets respectius: el comte d’Empúries li reconeixia la possessió de la meitat del bisbat d’Elna i de les seves rendes, de la meitat dels castells de Salses, Rocabertí, Quermançó, Rocamora i de la ciutat d’Empúries, la meitat dels castells d’Oltrera, Sant Cristau i Requesens, la meitat del vescomtat de Rosselló i de l’abadia de Sant Pere de Rodes i la totalitat de les abadies de Sant Andreu de Sureda, Sant Genís de Fontanes i Sant Esteve de la Tet. El 1085 aquesta convinença fou de nou pactada amb Hug II d’Empúries. El 1102, amb la seva muller Estefania i llur fill Girard, assistí a la fundació del capítol de Sant Joan de Perpinyà.