gutaperxa

gutapercha (es), gutta-percha (en)
f
Química

Substància gomosa, semblant al cautxú, obtinguda de distintes espècies d’arbres de la família de les sapotàcies, que creixen a Malàisia, Borneo i Sumatra, com el palaqui, conreat en grans plantacions.

La gutaperxa s’ablaneix entre 48°C i 55°C segons el contingut en resina. L’hidrocarbur més important de la gutaperxa és un estereoisòmer de l’isoprè.