hàl·lux rígid

m
Patologia humana

Artritis anquilosant de l’articulació metatarsofalàngica del dit gros del peu.