Hamlet

Estàtua de Hamlet, Stratford-on-Avon

© Fototeca.cat-Corel

Tragèdia de Shakespeare, escrita el 1601 i refosa definitivament el 1606.

Partint d’un tema probablement degut a Thomas Kyd (~1580) —basat en la llegenda escandinava del príncep Amleth, més tard aparegut a la Historia Danica de Saxe Grammaticus— i de les Histoires Tragiques de Belleforest, l’autor narrà la història de Hamlet, príncep de Dinamarca, i la seva lluita enfront de l’oncle Claudius, assassí del seu pare, usurpador del tron i segon marit de la seva mare. Hamlet, un dels millors personatges símbol shakespearians, representa el dubte. Hom ha fet diverses òperes sobre aquest tema: Mercadante ( Amleto , 1822), F. Faccio ( Amleto, 1865) i A. Thomas, sobre text de J. Barbier i M. Carré ( Hamlet, estrenada a París el 1868 i a Barcelona el 1882).