Hans Jürgen Eysenck

(Berlín, 4 de març de 1916 — Londres, 4 de setembre de 1997)

Hans Jürgen Eysenck

© Fototeca.cat

Psicòleg britànic d’origen alemany.

Emigrat el 1934 a la Gran Bretanya, fou professor a la Universitat de Londres (1950-55), i posteriorment treballà al Maudsley Hospital de Londres. Interessat en l’estudi de la personalitat, és autor de nombrosos qüestionaris i tests, entre els quals l' Eysenck Personality Inventory (1959), que avalua el neuroticisme i l’extraversió. S'interessà també per l’aprenentatge i els problemes del comportament. Entre altres obres, publicà: Dimension of Personality (1947), Causes and Cures of Neuroses (1965), Fact and Fiction in Psychology (1965), The Biological Basis of Personality (1967), Psychology is about People (1972), Measurement of Intelligence (1973), Know your own personality (1975), The future of Psychiatry (1975) i Decline and Fall of the Freudian Empire (1985).