haplotip

m
Biologia

Constitució genètica haploide d’un individu heretada d’un dels progenitors, que, juntament amb l’heretada de l’altre progenitor, constitueix el genotip.