Harīrūd

Riu de l’Afganistan i de l’Iran (1 230 km).

Neix al Kūh-e Bāyan i flueix cap a l’W; n'és aprofitada l’aigua per al conreu de cereals, fruiters, vinya, tabac i cotó. A la frontera amb Iran es dirigeix cap al N i penetra al Turkmenistan, on es perd a la regió desèrtica, a causa de la forta evaporació i de la infiltració.