Heinrich Joseph Denzinger

(Lieja, 1819 — Würzburg, 1883)

Heinrich Joseph Denzinger

Eclesiàstic i teòleg alemany.

Contribuí a l’avenç de la teologia positiva durant el segle XIX. Fou professor a Würzburg des del 1854, any que publicà la seva obra fonamental, Enchiridion symbolorum et definitionum, antologia de documents dogmàtics i doctrinals del magisteri eclesiàstic des dels primers temps, de gran ajut per als estudiosos de la teologia. Té també un important recull de texts litúrgics orientals: Ritus orientalium, Coptorum, Syrorum et Armenorum in administrandis Sacramentis (1863-64).