Heinrich Wilhelm Dove

(Leignitz, Silèsia, 1803 — Berlín, 1879)

Físic i meteoròleg alemany, professor a Königsberg i Berlín i membre de l’institut prussià de meteorologia.

Especialitzat en la climatologia comparada, fou el primer a emprar el concepte de front. La seva obra principal és Das Gesetz der Stürme (‘La llei de les tempestes’, 1857).